Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Zbrane Budai
Cesta slobody 462,
991 28 Vinica
Slovenská Republika
Telefón
+421 917 860 133

IČO:
47577436
DIČ:
2023958453
IČ DPH:
SK2023958453

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 25849/S.

Bankové spojenie

Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Bankový účet:
4033520254/0200
IBAN kód:
SK40 0200 0000 0040 3352 0254
SWIFT:
SUBASKBX
Mobil:
+421 917 860 133
E-mail:
[email protected]

Prevádzka

BUDAI TRADE s.r.o., Cesta slobody 462, 991 28 Vinica, Slovenská Republika

Prevádzková doba

Pondelok až Piatok od 08:00 do 16:00 hod

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/772 02 16 fax č.: 037/772 00 24
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kontaktný formulár
Google reCAPTCHA
Späť na začiatok